Iddink Digital és la plataforma que Iddink posa a disposició dels alumnes per tal de facilitar-los l’accés i la gestió de les seves llicències digitals. Aquí hi trobareu agrupats i ordenats per assignatura tots els materials digitals que apareixen a la llista del seu curs.