Les llicències que veus a la plataforma poden presentar diferents estats, segons si les has comprat o no:


  • Estatus Llicència → Llicència ja comprada.
  • Estatus Prova → Llicència no comprada, però tens un període de prova gratuït.
  • Estatus Prova no permesa → L'editor no permet períodes de prova, per tant hauràs de comprar la llicència per poder accedir als continguts.Tant per les llicències adquirides (Estatus: Llicència) com per a les llicències de prova (Estatus: Prova) existeix una data d'expiració o caducitat. A partir d'aquesta data, l'estat de les llicències passarà a ser:


  • Llicència caducada → La llicència adquirida ha caducat (final de curs).
  • Prova caducada → El període de prova ha finalitzat i encara no has adquirit la llicència. L'hauràs d'adquirir per tenir accés al contingut.